5 % av intäkterna till Naturskyddsföreningen

Att skydda haven – världens största ekosystem – är grundstommen till Five Oceans och varför vi finns. Därför känns det naturligt för oss att ge tillbaka till projekt som främjar vår vattenmiljö. Vi har därför valt att stödja Naturskyddsföreningens arbete för friskare och mer levande hav. När du köper Five Oceans i vår webbutik går därför alltid 5% av intäkterna till Naturskyddsföreningens arbete för en bättre havsmiljö.

4 utmaningar för världshaven

Våra världshav täcker 70 procent av jordens yta. Nästan hälften av jordens befolkning bor vid kusterna och många människor är beroende av haven för sin försörjning. Haven reglerar vårt klimat, producerar mer än hälften av det syre som vi andas in och tar upp mer än en fjärdedel av all koldioxid som vi släpper ut. Allt färskvatten som vi dricker kommer från första början från haven. Dessutom förser havet oss med mat och näring, medicin, rekreation och kulturella värden, transportvägar och energi från vind och vågor. Men världens hav mår långt ifrån bra och det är hög tid att agera. Friska hav är nämligen livsviktigt för planetens och vår överlevnad. Här är fyra av världshavens stora utmaningar:

1. Överfiske och destruktivt fiske
2. Exploatering av havs- och kustområden
3. Global uppvärmning
4. Miljögifter

Text från https://www.naturskyddsforeningen.se/lar-dig-mer/hav-och-vatten/

CDV-värde: ett mått på vattenvänlighet

Framför allt frågan om miljögifter är något vi tycker är viktigt. Idag klarar våra svenska reningsverk inte av att sortera ut många av miljögifterna och mikroplaster från vårt dagliga liv, utan dessa kommer ut i våra vattendrag och sjöar. Många av dessa ämnen påverkar de arter som lever i vattnet och lever kvar länge innan dem bryts ner. Inom tvätt- och städprodukter finns ett värde som kallas CDV-värde. Det står för Critical Dilution Volume och mäter mängden vatten som behövs för att neutralisera ämnet i våra vattenvägar. Med andra ord, ett lågt CDV betyder att produkten är mer vattenvänlig.

I Five Oceans använder vi en tensid baserad på 100% naturligt socker som ger ett avsevärt lägre CDV-värde och det går åt 90-97% mindre vatten för att produkten ska neutraliseras.

Använd produkter som
är snällare för våra hav & vatten

Naturskyddsföreningen stöder arbetet för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden. Naturskyddsföreningen anser att det behövs:

ett globalt förbud av farliga kemikalier
striktare hantering av miljöfarligt avfall, effektivare rening av avloppsvatten.
produktionen och användningen av onödiga engångsartiklar i plast måste upphöra.
förhindra att mikroplaster och syntetiska fibrer far ut i haven.

Allt detta är du som kund med och bidrar till genom dina köp av Five Oceans produkterna, både genom att du använder produkter som är snällare för våra hav och vatten men också genom vår give-back på omsättningen som går till Naturskyddsföreningen.