Intervju med Emma och Maria från Plan B-podden

Hur föddes idén med Plan B-podden och vad vill ni uppnå med den?

 – Ofta snackar en om vad vi ska försaka för att sänka våra utsläpp. Vi ska skippa flyget, köttet, bilen och shoppingen. Vi saknade snacket om vinningarna och de kreativa lösningarna. Du vet, den där reklamslingan för det göttiga livet inom planetens gränser. Vi behöver något att fästa blicken på. Plan B-podden är podden som lyfter utmaningarna, vänder och vrider på knasiga normer och beteenden (som att vi tar bilen till gymmet för att cykla en mil) och spånar spännande, vettiga lösningar.

Varför har ni valt att lyfta just Världsvattendagen 22 mars med ett specialavsnitt i podden?

 – Klimatkrisens effekter is all about vatten. Ökade temperaturer ger ett nyckfullt klimat. Antingen för mycket vatten i form av skyfall, översvämningar och höjda havsnivåer eller för lite vatten där vi ser långvarig torka och skogsbränder som några av effekterna. Oavsett om vi får för mycket eller för lite vatten så påverkas vår tillgång till dricksvatten och möjligheten att odla mat. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av det, men vi behandlar det totalt vårdslöst. Vi har liksom mist vår koppling till naturen. Tror att vi är herren på täppan, men vi är beroende av intakta ekosystem och dricksvatten.   

Vad tycker ni är de största hoten mot våra hav idag?

– Att vi inte gör tillräckligt för att sänka utsläppen av växthusgaser så att vi kan undvika ett allt mer nyckfullt klimat, men också vår vårdslösa hantering. Vi spolar med dricksvatten i toaletten, tillåts använda tveksamma bekämpningsmedel, orsakar massor av mikroplaster som tar sig ner i vattendragen och slösar dessutom big time med vatten. Dessutom finns det en hel del ämnen som inte har i vattnet att göra, men som i dag inte är förbjudna. Det är galet!

Vad tycker ni man som enskild konsument kan göra i vardagen för att minska påverkan på våra hav?

– Lyssna på vårt avsnitt om vatten och lär dig mer. Lyssna även på vårt avsnitt om skönhet där vi berör kemikalier lite extra. Prata med andra om vad du lärt dig. Tryck på för starkare lagstiftning kring evighetskemikalier som PFAS. Lyft frågan om bättre vattenhantering i din hyres- eller bostadsrättsförening och skänk pengar till organisationer som Naturskyddsföreningen som jobbar med vattenfrågor. 

När det kommer till tvätt och städning, vad är era bästa tips för att leva mer hållbart/minska påverkan på våra hav?

– Skippa tveksamma rengöringsmedel. Du ska kunna göra rent utan att skita ner naturen, right? Vädra istället för att tvätta, hängtorka istället för att torktumla och tvätta med försiktighet. Spola inte ut något i vasken som är tveksamt.